Doğan Holding Star'ın Satışını Doğruladı!

2011-10-03 23:44:00

       


Doğan Yayın Holding yaptığı açıklamayla Star TV'nin Doğuş grubuna satıldığı haberini doğruladı.

 

Doğan Yayın Holding’ten yapılan açıklamada 391.5 milyar liraya satış için görüşmeler yapıldığı KAP’ya yapılan açıklama ile doğrulandı.

Yapılan açıklama ise şöyle:

"Görüşmelere Başlanılması Hakkında.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Star TV)’nin 391.500.000, -TL olan ödenmiş sermayesinin %99, 99’unu temsil eden beheri 1, -TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamının satışı ve devri konusunda Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanılmaktadır. Söz konusu görüşmeler bahsi geçen hisse senetlerinin satışı ve devri ile sonuçlanabileceği gibi görüşmelerin sonucunda hisse senetlerinin satışı ve devri gerçekleşmeyebilir. Bu vesile ile Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır.

Hatırlanacağı üzere, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Şirketimize yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında çalışmalar yapıldığı, daha önce muhtelif defalar kamuya açıklanmıştı.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

 

 

 

KAYNAK:  MedyaRadar

 

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz