İletişim: uydusat24@gmail.com

yeditubemimaraninsaatresul-ihsan