NATO TV KANALI KURDU

2010-02-01 16:52:00

             http://img30.imageshack.us/img30/1268/20090803090803a024rdax6.jpg


Soğuk Savaş döneminde kurulan bir güvenlik örgütü olan NATO, yeni bin yılda neden varlığını sürdürmesi gerektiğini genç kuşaklara anlatmak için yeni ve farklı yollar deniyor.

 

Soğuk Savaş döneminde kurulan bir güvenlik örgütü olan NATO, yeni bin yılda neden varlığını sürdürmesi gerektiğini genç kuşaklara anlatmak için yeni ve farklı yollar deniyor.

Güvenlik konularının ön plana çıktığı bir oluşum olması nedeniyle, medya ile sınırlı ve çoğu zaman da "ketum" ilişkiler yürüten Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü, kamuoyu görüşlerinin giderek ön plana çıktığı bu dönemde, kendini, varlık nedenini ve çalışmalarını üye ve ortak ülkelere daha iyi anlatabilmek amacıyla "kamu diplomasisi" çalışmalarına ağırlık veriyor.

NATO kaynaklarına göre, İttifakın ilk ve öncelikli hedefi, Soğuk Savaş dönemini hiç yaşamamış olan genç kuşağa hitap edebilmek. Kaynaklar, 18-40 ya ş grubunun öncelikli hedef kitle olarak belirlendiğini, hedef gruba ulaşabilmek için örgütün klasik yöntemlerin dışına çıkarak, facebook ve twitter gibi gençler arasında yoğun kullanılan iletişim araçlarını kullanmaya başladığını belirtiyor.

Yeni iletişim araçlarının kullanımı, bizzat NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından destekleniyor. Rasmussen, çalışmalarını sürekli olarak güncellediği facebook sayfasından yayımlıyor, NATO'nun rolüne ilişkin blog'lar yazıyor ve her gün NATO'nun bir etkinliğini twitter aracılığıyla duyuruyor.

Özellikle gençler arasında yapılan anketlerde, belli yaş grubunun altındakilerin NATO'nun değişen görev tanımlamaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ifade eden kaynaklar, yeni tehditleri göz önünde bulundurarak strateji planları hazırlayan örgütün, varlığını neden sürdürmesi gerektiğinin genç kuşaklara anlatılması konusuna öncelik verildiğini ifade ediyor.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO, sadece gençlere yönelik olarak değil, bir bütün olarak iletişim stratejilerini değiştiriyor.

Diplomasi ve güvenlik konularının doğası nedeniyle daha çok kapalı kapılar ardında yürütülen görüşme ve toplantılarda alınan kararlar ın uygulandığı dö nemin sona erdiğine işaret eden kaynaklar, daha şeffaf, kamuoyuna dönük yeni bir dönemin başlaması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtiyor.

Bu kapsamda, iki milyon avroluk yatırımla kurulan NATO TV, başta Afganistan olmak üzere NATO'nun yürüttüğü operasyonlar hakkında haber ve görüntüler yayımlarken, yeniden düzenlenen NATO web sitesi üzerinden de eskiden ulaşılamayan birçok bilgiye ulaşım olanağı sağlandı. NATO TV, operasyon bölgelerindeki muhabirlerinin yanı sıra Avrupa başkentlerinde çalışacak, sokak röportajları yaparak NATO'nun tanınırlığını artıracak yeni muhabirleri de işe almaya hazırlanıyor.

Basınla ilişkilerini ve kamuoyularındaki algılanış biçimini "daha profesyonel" şekilde yürütmek isteyen NATO'da bu değişim, stratejik iletişim hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Michael Stopford tarafından koordine ediliyor.

Kariyerinde çok sayıda uluslararası örgütte farklı konumlarda çalışmasının yanı sıra Coca Cola gibi dev bir şirkette halkla ilişkiler hizmeti de bulunan Stopford, NATO TV'nin tanınmasının ve burada oluşturulan haberlerin basın kuruluşları tarafından sıkça kullanılmasının, örgütün yeni görevleri ve çalışmalarının üye ülke kamuoyularında daha iyi anlaşılmasında önemli rol oynayacağını belirtiyor.

 
 
KAYNAK:  AA

 

 

0
0
0
Yorum Yaz